Transportverzekering

Indien u het op prijs stelt om een bepaalde zekerheid te hebben, kunnen wij de goederen die u heeft geleverd (warehouse-to-warehouse) verzekeren. Uw transport wordt in dat geval bijgeschreven op onze transportpolis bij de verzekeringmakelaar Howden. De premie voor een dergelijke transportverzekering is afhankelijk van de waarden van uw goederen, de aard van de goederen (breekbaar, niet-breekbaar, voertuig etc.) en de vraag of het nieuwe, commerciele lading of persoonlijke goederen betreft. Er is in sommige gevallen sprake van een eigen risico. Indien u uw lading via GLE verzekert zijn ook de door u betaalde zeevrachtkosten (deels) gedekt.

Voor meer informatie vindt u hier de polisvoorwaarden.?

Het afsluiten van een transportverzekering via GLE is niet verplicht. U kunt indien gewenst gebruik maken van een andere assuradeur of besluiten uw goederen in het geheel niet te verzekeren. In het laatste geval willen wij u er vriendelijk op wijzen dat het transporttraject dan geheel voor eigen rekening en risico zal verlopen.